MKB Vertrouwenspersoon

door | 15-02-24 | Algemeen, Nieuws van onze leden

MKB Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie medewerkers van een organisatie terechtkunnen indien zij problemen ervaren in de omgangsvormen met medewerkers, zoals agressie, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie, of als zij vermoeden dat er iets niet in de haak is (integriteitskwesties). Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude, diefstal of misbruik van bedrijfsmiddelen.

Vertrouwenspersoon verplicht voor organisaties met meer dan 10 werknemers

Eind mei 2023 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor er een wettelijke verplichting ontstaat voor organisaties met meer dan 10 medewerkers om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Waarom een vertrouwenspersoon aanstellen?

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het voorkomen van ongewenst gedrag en integriteitskwesties, het bieden van emotionele ondersteuning aan medewerkers die slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het terugdringen van het ziekteverzuim. Verder kan een vertrouwenspersoon bijdragen aan het bespreekbaar maken van ongewenst en gewenst gedrag en aldus bijdragen aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden voor en het welzijn van medewerkers.

Goed voor je organisatie

Een vertrouwenspersoon aanstellen is niet alleen goed voor de individuele medewerker, maar ook voor de organisatie als geheel. Een vertrouwenspersoon kan onder andere bijdragen aan een veiligere werkomgeving, het voorkomen van juridische problemen en reputatieschade, het verbeteren van de bedrijfscultuur en het imago van het bedrijf, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deventer vertrouwenspersonen beschikbaar

We willen onze leden een reikende hand bieden bij de opzet van het aanstellen van een vertrouwenspersoon in hun organisaties. Voor veel organisaties is het niet wenselijk om uit eigen kring hiervoor een vertrouwenspersoon aan te stellen. Enerzijds vanwege het ontbreken van kennis en (bij kleine organisaties) kan er sprake zijn van belangenverstrengeling. Het is dan goed te weten dat in het ledenbestand van MKB Deventer we gecertificeerde vertrouwenspersonen kunnen aanbieden.

Als eerste heeft zich Loes Kuynders gemeld. Bent ook ook vertrouwenspersoon én lid van onze vereniging en wilt u ook uw diensten aan onze leden aanbieden? Dan komen we graag met u in contact. Stuur een mail naar info@mkbdeventer.nl of bel 0570 -758021.

Overig nieuws

Mooie aanbieding van Iclean carwash…. de MKB waspas!

Mooie aanbieding van Iclean carwash…. de MKB waspas!

  Wat een supertoffe leden-voor-leden aanbieding van ons lid iClean Carwash ...
Uitnodiging bijeenkomst netcongestie

Uitnodiging bijeenkomst netcongestie

Beste ondernemer in Deventer, Energie in beweging! Dat is het thema op woensdag 10 april ...