Subsidies

Er zijn veel subsidies beschikbaar voor bedrijven vanuit gemeente, regio, provincie, rijk en Europa. Het voert te ver deze allemaal te noemen. We hebben de meest gangbare en makkelijk aan te vragen subsidies hier voor je op een rij gezet. Heb je een (voorgenomen) investering / nieuwe bedrijfsactiviteit en ben je nieuwsgierig of hier subsidie voor te krijgen is, neem dan contact met ons op. Wij zetten dan de lijnen hiervoor uit.  Heb je een idee voor een gezamenlijk (subsidie)project, wij horen dit graag. MKB Deventer heeft een goed trackrecord met aanvragen van subsidies.

Alle subsidies

Subsidie voor cyberweerbaarheid

Subsidie voor cyberweerbaarheid

Cyberweerbaarheid is belangrijk voor de veiligheid van uw onderneming. Wilt u aan de slag met het verhogen van cyberveiligheid van uw onderneming, maar heeft u niet de financiële middelen hiervoor? Dan is het goed om te weten dat er ondersteuning voor cyberweerbaarheid bestaat: Mijn Cyberweerbare Zaak. De subsidie geldt voor kleine bedrijven tot en met 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. De regeling staat ook open voor zzp’ers.

Zie deze link voor meer informatie: https://lnkd.in/eEbxtJ3f

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u als mkb-ondernemer uw bedrijf te verduurzamen. Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan.

Voor meer informatie en/of direct aanvragen. Zie de website van RVO

 

 

 

 

Afkoppelen regenwater voor bedrijven

Ontvang tussen de 2 en 8 euro per m2 dakoppervlakte

Met de subsidieregeling ‘Afkoppelen regenwater’ kunt u subsidie aanvragen voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer van uw bedrijfsdak van het riool. Gemeente wil het riool hiermee ontlasten. U kunt deze werkzaamheden zelf of door een derde laten uitvoeren. U kunt dit gebruiken voor afvoer op nabij gelegen oppervlakteater of voor het aanleggen van een berging- en infiltratievoorziening op het eigen terrein voor het regenwater. Als u subsidie aanvraagt dan geldt daarvoor een minimum van 20 m2 voor het dakoppervlak dat u wilt afkoppelen.
Meer informatie en afmelden: https://lnkd.in/e9wTk_yV.
Vragen: klimaatmakelaar gemeente Deventer: Karin van Dijk: klimaatadaptatie@deventer.nl.

Subsidie voor klimaatmaatregelen op bestaande bedrijventerreinen in Deventer

Subsidie voor klimaatmaatregelen op bestaande bedrijventerreinen | Deventer

Veel bedrijven willen maatregelen nemen die helpen wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen en gelijk hun pand en buitenruimte aantrekkelijker en leefbaarder maken. Voor bedrijven op Bergweide 3, 4 en 5, het Havenkwartier, Kloosterlanden en De Weteringen is er nu een tijdelijke subsidie beschikbaar voor klimaatmaatregelen.

De subsidie is mogelijk gemaakt door Gemeente DeventerDeventer Economisch Perspectief (DEP) en Parkmanagement Deventer.
In totaal is er € 30.000,- beschikbaar.

De spelregels zijn als volgt:
➡ de subsidie bedraagt 50% voor de uitvoering van klimaatmaatregelen tot maximaal •€ 5.000,- per bedrijf;
➡ een maatregel die in aanmerking komt voor de al bestaande gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van regenwater, komt niet in aanmerking voor de tijdelijke subsidie.

Wees er dus snel bij, want op is op. Klik hier voor meer informatie of kijk op https://lnkd.in/dTDWzrgH

Heb je vragen over klimaatmaatregelen, de subsidieregeling, wil je advies of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de Deventer klimaatmakelaar Karin van Dijk via klimaatadaptatie@deventer.nl.

Bedrijven helpen bij realisatie zon op bedrijfsdak / versnellingsteam zon

Versnellingsteam Zon

Bedrijven helpen bij realisatie zon op bedrijfsdak

Hoe kom ik van een positieve SDE+-beschikking naar een dak vol zonnepanelen? Deze vraag speelt bij veel ondernemers in Overijssel. Verduurzaming biedt ondernemers nieuwe kansen, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. De investering is hoog en de benodigde stappen tot en met realisatie zijn voor veel ondernemers onbekend.

 

De provincie Overijssel heeft duidelijke ambities voor verduurzaming: een energieneutraal Overijssel in 2050. Investeren in zon op bedrijfsdaken verdient zich terug. Met deze 100% groene energiebron produceer je je eigen duurzame energie en draag je bij aan een duurzame wereld. In Overijssel zijn ongeveer 1.500 SDE beschikkingen voor zonne-energie op daken afgegeven. Deze zijn om verschillende redenen nog niet allemaal gerealiseerd. Het versnellingsteam biedt de helpende hand aan kansrijke projecten voor zonnedaken om toch tot realisatie te komen. Kansen die benut moeten worden om de duurzame ambities voor zowel de bedrijven als de provincie te kunnen behalen.

 

Wegnemen van belemmeringen

Ondanks dat de bedrijven al een SDE beschikking hebben, kunnen ze verschillende bekende belemmeringen tegenkomen om daadwerkelijk een zonnedak te realiseren. Uit de praktijk blijkt dat de belemmeringen liggen op zowel technisch, financieel vlak en organisatorisch vlak rondom beschikbaarheid van kennis en tijd. Het versnellingsteam Zon bestaat uit een multidisciplinair team van experts en gaat op pad met een oplossing die het beste is voor de ondernemer. Na het bezoek weet de ondernemer onder welke voorwaarden een zonnedak te realiseren is en heeft hij een onafhankelijk advies met producten om een zonnedak te realiseren.

 

Zo kan de dakconstructie bijvoorbeeld niet stevig genoeg zijn en moet dit aangepast of vernieuwd worden. Financiering is dan een van de zaken waarmee de ondernemer geholpen kan worden. Het energiefonds Overijssel kan hierin bijvoorbeeld een rol spelen. Mouwen opstropen en aan de slag. Zon op dak realiseren is van zo’n groot belang:  het Versnellingsteam gaat ervoor zorgen dat dit gebeurt. Of je nu een groot of een klein dak hebt!

 

Altijd op de hoogte!

De ontwikkelingen op het gebied van zon volgen elkaar in rap tempo op. Lees meer over de laatste ontwikkelingen via “Ieder dak een zonnedak”.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter de Jong: 06 1075 8978 of via P.E.d.Jong@overijssel.nl

Versnellingsteam Zon

Subsidie voor zonne-energieleverende parkeerterreinen in Overijssel

Subsidie voor zonne-energieleverende parkeerterreinen in Overijssel

De provincie heeft een subsidie in het leven geroepen voor energieleverende parkeerterreinen. Boven zo’n parkeerterrein komen zonnepanelen te staan, waarmee bijvoorbeeld elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden.

De nieuwe subsidie is bedoeld voor Overijsselse gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemingen of maatschappelijke instellingen. De subsidie is niet in te zetten voor de aanschaf van de zonnepanelen zelf, maar wel voor het realiseren van een draagconstructie voor de panelen, het verstevigen van de fundering van het parkeerterrein, en het plaatsen van een batterij voor tijdelijke lokale opslag van de zonne-energie. Voor de zonnepanelen zelf kunnen aanvragers bijvoorbeeld gebruikmaken van de SDE-subsidie van het Rijk.

Minstens duizend zonnepanelen

Peter de Jong, projectleider zon bij Nieuwe Energie Overijssel: “Deze subsidie zet in op meervoudig ruimtegebruik: zo’n parkeerplaats beslaat een flink terrein en kan best overdekt worden met zonnepanelen. Dat is alleen wel duurder dan panelen plaatsen op bestaande daken of landbouwgrond: er is een veilige constructie nodig en ook een stevige fundering. Dat zijn de kosten die door deze subsidie gedekt worden.”

“Het gaat hier om grote parkeerplaatsen: er moet minimaal 420 kWp vermogen worden geïnstalleerd, dat komt neer op zo’n duizend panelen. De energie die door de panelen wordt opgewekt, kan worden gebruikt om elektrische auto’s op te laden op de parkeerplaats zelf, om een gebouw van stroom te voorzien, of om terug te leveren aan het net.”

Zes ton subsidie beschikbaar

De subsidie voor energieleverende parkeerterreinen loopt voor een jaar of tot hij op is. Er is dit jaar in totaal 600.000 euro beschikbaar. De subsidie die je kan krijgen voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein is maximaal 45% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 200.000 euro per aanvraag.

Kijk voor alle voorwaarden en om de subsidie direct aan te vragen op de website van het subsidieloket van de provincie. Daar staan ook de contactgegevens voor als je nog vragen hebt over de subsidie.

Zie onderstaande link: https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/subsidie-voor-zonne-energieleverende-parkeerterreinen-in-overijssel/

Exportsubsidies

Exportsubsidies en regelingen

Er zijn op het gebied van exportstimuleringsregelingen tal van landelijke, provinciale en regionale subsidies en projecten. Onze partner MKB Trade Office heeft de meest populaire voor je op een rij gezet. Ontdek wat er allemaal mogelijk is op: https://mkbtradeoffice.nl/diensten/subsidieregelingen/

 

Familiebedrijven subsidie

Familly Next

Dit is het familiebedrijvenprogramma van provincie Overijssel. Tweede generatie familiebedrijven met uitdagingen / vraag stukken op het gebied van opvolging, digitalisering en duurzaamheid kunnen aan dit programma kosteloos deelnemen. Onderdelen van het plan zijn:

  • in meerdere sessies kosteloos sparren met ervaringsdeskundige uit een pool van 40 personen
  • deelnemen aan Leren van Elkaarkringen met meerdere familiebedrijven in de regio
  • een voucher van 2.000 euro voor opvolging van uitdagingen op gebied van opvolging, digitalisering en duurzaamheid bij partner naar keuze
  • optioneel Jonge Bedrijfsopvolger tot 40 jaar kunnen voor investeringen gericht op duurzaamheid en digitalisering een provinciale additionele bijdrage van maximaal € 20.000 ontvangen. Meer op: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jonge/

Lees meer over het programma op: https://overijssel.maglr.com/family-next-nl/cover