Missie & Visie

Het is de missie van MKB Deventer het ondernemersklimaat in de gemeente Deventer te bevorderen en te versterken zodat haar leden een gezonde ondernemersbasis in Deventer en omgeving blijven houden, die door toedoen van MKB Deventer wordt versterkt.

Daarnaast versterkt MKB Deventer de positie van haar leden door zich in algemene zin in te zetten voor haar leden richting gemeente, provincie en organisaties als Stedendriehoek en OostNL. Ook verleent MKB Deventer daar waar mogelijk assistentie aan leden groepen of individuele leden door hen naar de juiste kanalen te sluizen en contacten te leggen met mogelijke business partners binnen (en buiten) de vereniging. Dit alles onder het motto: Samen Groeien!

Onze visie geeft aan welke doelen we voor ogen hebben en hoe we die zullen realiseren. Je leest op deze site welke programma’s we voeren en welke doelen deze dienen. Doe hiermee je voordeel.