Ledenraad MKB Deventer

door | 01-08-23 | Algemeen

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering van MKB Deventer hebben we gesproken over het oprichten van een ledenraad. Inmiddels zijn we zover dat we de procedure gaan starten voor het werven van MKB leden voor onze ledenraad zodat we op de komende ALV in november de leden kunnen benoemen.

Wij zijn op zoek naar betrokken MKB ondernemers die willen meedenken over de te volgen strategie en koers en die samen met het bestuur de dienstverlening van onze vereniging nog verder wil verbeteren. Naast een aantal formele taken die de ledenraad heeft  wil het bestuur ook graag een paar keer per jaar sparren over relevante ontwikkelingen en onderwerpen met een afvaardiging van ons ledenbestand.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de ledenraad van MKB Deventer:

  • Ze keuren de jaarrekening en begroting goed
  • Dechargeren het bestuur voor het gevoerde beleid
  • Benoemen bestuurders op voordracht van het bestuur
  • Geven goedkeuring aan de vastgestelde strategische koers (worden daar ook bij betrokken)
  • Geven van gevraagd en ongevraagd advies
  • Vergaderen minimaal 3 keer per jaar
  • Zittingsduur van leden in ledenraad is 4 jaar met maximaal 2 zittingstermijnen (dus max 8 jaar) Na benoeming dit jaar is na 1 jaar 25% aftredend en herkiesbaar, jaar 2 idem etc. Dit om enige spreiding te realiseren. Rooster van aftreden wordt per loting bepaald.

De ledenraad bestaat uit 25  personen en het is een afspiegeling van ons ledenbestand

Kijkend naar de samenstelling van ons huidig ledenbestand wordt het volgende voorgesteld:

9 leden van bedrijven > 2 FTE uit Deventer

5 leden  ZZP’er

7 leden vanuit de collectieven

4 leden niet gevestigd in Deventer

 

Jaarlijks worden in de ALV de leden voor de ledenraad benoemd cq herbenoemd.

Leden van de ledenraad kiezen hun eigen voorzitter.

Samen met het bestuur wordt de agenda van de ledenraad vastgesteld.

Ben je geïnteresseerd en wil je je beschikbaar stellen voor de ledenraad stuur een mailtje naar info@mkbdeventer.nl Graag aanmelden voor 15 september 2023.

Overig nieuws

Deventer Beursvloer 15-05-2024

It’s a deal op Beursvloer Deventer: 70 matches met waarde van € 46.000! Op 15 mei opende ...
Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter

Betrokkenheid nog verder vergroten Binnen een vereniging zijn de leden het belangrijkste ...