Veiligheid – verkeersveiligheid

door | 03-01-23

Ziet u in uw bedrijfsomgeving verkeeronveilige situaties? Geef dit aan ons door. Wij treden in overleg met gemeente om verbetering in de situatie te krijgen. Je moet daarbij denken aan snoeien groeivoorziening voor beter zicht, instelling voorrangskruisingen, plaatsing van spiegels bij onveilige uitritten. Reacties op info@mkbdeventer.nl.