VDR Bouwgroep

Adres

Dortmundstraat 30
7418 DH Deventer

Contact

Luc Baltes
l.baltus@vdrbouwgroep.nl

Over VDR Bouwgroep

VDR Bouwgroep, onze mensen delen in het succes dat wij bereiken
Als echt Deventer bouwbedrijf, maken wij door heel Nederland voornamelijk industriële bedrijfshuisvesting: van high-tech vrieshuis tot duurzaam XXL-distributiecentrum. Er wordt vol ingezet op samenwerking -zowel intern als extern- en toekomstbestendig bouwen. Dit doen wij door (duurzaam) door te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en te innoveren. Met NEXTERIA hebben wij een vooraanstaande positie verworven op het gebied van Circulair Bouwen. Sinds 2022 richten wij ons op het zelf opleiden van jongeren en zij-instromers met de zelfstandige opleidingstak VDR BouwTalent.
Groei betekent niet per se “groter worden”, maar veel eerder: “nog beter worden in wat we doen”. We zijn gericht op continuïteit van onze organisatie en ons personeel, niet op winstmaximalisatie op de korte termijn. Dankzij onze organisatiestructuur blijft het geld dat wij verdienen binnen het bedrijf. Met een hoge solvabiliteit en eigen vermogen, is er veel ruimte om sociaal te innoveren, bijvoorbeeld met ons Fonds Duurzame Inzetbaarheid.
Onze organisatiecultuur kent veel gelijkenissen met een familiecultuur, gekenmerkt door de zorg voor elkaar en de onderlinge relatie die centraal staat. Dit is waardevol en brengt de organisatie veel. Het betekent oog hebben voor de mens achter je collega met een oprecht gesprek, of zorg-op-maat mogelijk maken dankzij de Stichting Personeelsbelangen.
www.vdrbouwgroep.nl

Beoordelingen

Toestemming(Vereist)

Nieuws en columns over dit lid

Geen nieuwsberichten gevonden...