Datum: 21-03-2024
Tijd: 18:45 - 22:00
Locatie: Gasfabriek, Zutphenseweg 6 in Deventer
Algemene events

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor een ingelaste Algemene Ledenvergadering van MKB Deventer, welke gehouden zal worden op 21 maart om 19.00 uur op de Gasfabriek aan de Zutphenseweg 6 in Deventer.

Deze vergadering heeft als hoofddoel de bekrachtiging van vier nieuwe bestuursleden. Wij geloven dat deze nieuwe leden een waardevolle bijdrage zullen leveren aan het bestuur en de toekomstige richting van onze vereniging.

De 4 nieuwe bestuursleden zijn:

  • Guliz Tomruk van Buro Holland
  • Mitchell Brown van Bright Brown
  • Serkan Bicer van Improov
  • Everhard Gerritsen van Morgo Folietechniek / Cooljay

 

Na de bekrachtiging van de nieuwe bestuursleden zal aansluitend de eerste Ledenraadvergadering plaatsvinden. Dit is uitsluitend voor leden die zioch eerder hebben aangemeld hiervoor. Tijdens deze vergadering zullen we samenwerken om de doelen en plannen voor de komende periode verder vorm te geven. Jouw inzichten en input zijn hierbij van onschatbare waarde. De agenda voor deze bijeenkomst wordt separaat toegezonden.

Heb je reeds aangegeven zitting te willen nemen in de ledenraad dan ontvang je van ons een aparte uitnodiging en agenda.

Heb je n.a.v. deze uitnodiging interesse om zitting te nemen in deze ledenraad. Stuur dan een mail naar info@mkbdeventer.nl

 

Agenda:

18.45 uur      inloop

19.00 uur      opening door voorzitter MKB Deventer

19.05 uur      Bekrachtiging 4 nieuwe bestuursleden

19.15 uur      Start ledenraadvergadering

 

Aanmelden:

Aanmelden Evenement