Datum: 29-08-2023
Tijd: 15:00 - 18:00
Locatie: Witteveen+Bos, Leeuwenbrug 8 Deventer
Algemene events

 

Rondetafelbijeenkomst CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Hoe dan en is het de start van meer ?

Bedrijven van 100 of meer medewerkers moeten voldoen aan nieuwe registratievoorschriften zodat de overheid de voortgang van CO2-reductie kan volgen. Maar wat moeten de bedrijven daarvoor doen ? En hoe kunnen we van elkaar leren ?

In de eerste rondetafelbijeenkomst willen we met elkaar bespreken hoe we deze verplichting aanvliegen. Dus wilt u meer weten over deze verplichting, horen hoe andere organisaties het aanpakken of handige tips en handvatten verzamelen? Heeft u vragen dan gaan we die ook beantwoorden. Kom dan dinsdag 29 augustus 2023 naar de bijeenkomst van MKB Deventer, Witteveen+Bos en Regio Stedendriehoek.

Locatie:  Witteveen+Bos, Leeuwenburg 8 Deventer

15.00 uur Inloop

15.15 uur Opening

15.30 uur Wat en hoe?

16.30 uur Hoe verder?

17.00 uur Borrel

Rondetafelbijeenkomst CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit
Heeft u 100 of meer medewerkers? Dan geldt ook voor u vanaf 1 januari 2024 het overheidsbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Dat besluit verplicht u om jaarlijks over het woon-werk en de zakelijke mobiliteit van uw medewerkers te rapporteren. Voor het eerst moet u uiterlijk per 1 juli 2025 de informatie over 2024 aanleveren; van het totaal aantal gereisde kilometers per soort vervoermiddel/brandstof, gesplitst naar woon-werk en zakelijk. De overheid rekent de CO2-uitstoot uit over de woon-werk- en zakelijke mobiliteit van uw organisatie met de gegevens.

Rondetafelbijeenkomsten mobiliteit in het najaar van 2023

Zakelijke mobiliteit is de laatste jaren aan grote dynamiek onderhevig. Het thuiswerken heeft impact gehad op het aantal dagen en kilometers dat er gereisd wordt, maar de filedruk is desondanks helaas weer als vanouds.  Er ligt een gezamenlijke opgave in hoe we de mobiliteit verduurzamen op een wijze die past bij de gebruikers, die bereikbaar, gebruikersvriendelijk en vooral effectief is en waarvan de kosten acceptabel zijn.

Voor deze opgave hebben we elkaar nodig om het verschil te maken. We hebben van elkaar te leren, kunnen elkaar inspireren met ideeën, kunnen elkaar helpen met vraagstukken, acties en het ontwikkelen van oplossingen, het stimuleren van duurzame mobiliteit en we kunnen gezamenlijk duurzame modaliteiten organiseren en gebruiken. We organiseren daarom vier rondetafelbijeenkomsten over mobiliteit waarin diverse thema’s aan bod komen.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onderstaande tot uiterlijk 24 augustus 2023.

Kunt u niet naar deze bijeenkomst komen? Niet getreurd, er staan nog drie andere rondetafelbijeenkomsten op de planning. In oktober staan we stil bij het thema deelmobiliteit, in november bij fietsen en in december bij multimodaal reizen. Zo creëren we een netwerk dat zich samen inspant voor een schonere mobiliteit in de regio. Want gezamenlijk zijn we sterker en maken we meer impact

Met vriendelijke groet,

Martijn Engelberts, mobiliteitsmanager van Witteveen + Bos

Arjan Keijzer, mobiliteitsregisseur van Regio Stedendriehoek

Marco Kok, directeur MKB Deventer

Aanmelden:

Aanmelden Evenement